search
Sök
menu
Meny

Jönköpings Hållbarometer

Välkommen till Jönköpings Hållbarometer!

Hållbarometern består av nedanstående tre delar som innehåller en redovisning av information och bedömningar av hur arbetet fortlöper. Kort sagt mäter Hållbarometern trycket i kommunens arbete med hållbar utveckling!

Projekt

Program för hållbar utveckling - miljö

Projekt PHU

Här redovisas kommunens samlade miljömålsarbete i form av visioner, mål, nyckeltal och åtgärder.

Hur mår Jönköping?

Projekt HMJ

Hur mår Jönköping? är en redovisning av ett antal nyckeltal som valts ut för att beskriva och åskådliggöra hur miljön mår i Jönköpings kommun. Vid trendbedömning har i huvudsak de senaste fem åren beaktats.

Byggbarometern

Projekt BB

Välkommen till Jönköpings Byggbarometer!

Projekt SE
Senast ändrad: 2016-12-21
Delansvarig: