search
Sök
menu
Meny

Produktion och konsumtion


Foto: Christina Lindqvist

I det prioriterade området Produktion och konsumtion ingår kommunens arbete med produktion och konsumtion av varor och tjänster samt hantering av restprodukter/avfall.
På fliken Beskrivning nedan redovisas en kort orientering kring de frågor som ingår i området. Under rubriken Dokument längst ned redovisas de kommunala dokument där kunskapsläge finns sammanställt inom detta prioterade område.

Produktion

Målet är uppnåttMiljömärkta skolor 1

Delmål PHU.4.1

I Jönköpings kommun som geografiskt område ska antalet (andelen) förskolor och skolor med Grön Flagg, Miljödiplom eller annan miljöcertifiering öka från 10 st (6 %) till 20 st (12 %) senast 2013.

Åtgärdsstatus:  2 av 2 åtgärder är genomförda
Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend

Målet är uppnåttMiljömärkta skolor 2

Delmål PHU.4.2

Andelen förskolor och skolor med miljöcertifiering (Grön Flagg, Miljödiplomering eller liknande) ska öka från 17 % (33 st) 2011 till 30 % (50 st) senast 2016 i Jönköpings kommun som geografiskt område.

Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend

Målet är uppnåttMiljödiplom - kommunal verksamhet

Delmål PHU.4.6

Andel kommunanställda som omfattas av miljödiplom (undantaget skolor och förskolor) ska minst dubbleras från 11 % (ca 770 personer) till 22 % (ca 1540 personer) från 2007 till 2015.

Åtgärdsstatus:  2 av 2 åtgärder är genomförda
Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend

Målet bedöms kunna uppnåsMiljöcertifierad kommunal verksamhet

Delmål PHU.4.26

Andel kommunanställda som omfattas av miljödiplom (undantaget skolor och förskolor) ska vara minst 75 % senast 2020.

Åtgärdsstatus:  2 av 2 åtgärder är genomförda
Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend

Konsumtion

Målet har inte uppnåttsEkologiska livsmedel

Delmål PHU.4.7

I kommunala kök ska minst 25 % (2010: 6 %, 2011:12 %)) av livsmedelskostnaden komma från ekologiska varor senast 2014 (KRAV eller motsvarande gäller för verifiering av att produkterna håller ekologisk standard).

Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend

Osäkert om målet kan uppnåsEkologiska livsmedel

Delmål PHU.4.26

I kommunala kök ska minst 25 % av livsmedelskostnaden utgöras av ekologiska varor senast 2016 och minst 30 % senast 2020 (KRAV eller motsvarande gäller för verifiering av att produkterna håller ekologisk standard).

Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend

Avfall

Målet har inte uppnåttsMindre avfallsmängd

Delmål PHU.4.16

Totala mängden hushållsavfall som uppstår inom kommunen ska minska till år 2015 och mängden avfall per invånare ska då motsvara 2004 års nivåer. (AP)

Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda
Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend

Målet är uppnåttGod service

Delmål PHU.4.17

Minst 90 procent av kommuninvånarna ska vara nöjda med hur avfallshanteringen fungerar till 2014.

Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda

Målet är uppnåttFastighetsnära förpackningsinsamling

Delmål PHU.4.18

Erbjuda alla hushåll fastighetsnära insamling av förpackningsmaterial senast 2016. Villahushållen via fyrfackssystem, och lägenhetshushåll genom information och rådgivning för fastighetsägare tilll flerfamiljsfastigheter.

Målet har inte uppnåttsKundnöjdhet - farligt avfall

Delmål PHU.4.19

Förbättra möjligheterna att lämna farligt avfall som uppkommer i hushåll. 90 % av kommuninvånarna ska vara nöjda med hur de kan bli av med sitt farliga avfall 2015.

Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda

Målet har inte uppnåttsMaterialåtervinning

Delmål PHU.4.20

Minst 55 % av hushållsavfallet går till materialåtervinning inkl. biologisk behandling 2015. (AP)

Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda
Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend

Osäkert om målet kan uppnåsÖkad materialåtervinning

Delmål PHU.4.24

Minst 60 % av hushållsavfallet ska senast 2019 gå till materialåtervinning, inklusive biologisk behandling. (AP)

Åtgärdsstatus:  0 av 1 åtgärder är genomförda
Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend

Målet har inte uppnåttsRent hushållsavfall

Delmål PHU.4.21

Andelen förpackningar i hushållens restavfall ska minska med 50 % till 2016 jämfört med 2008.

Åtgärdsstatus:  1 av 1 åtgärder är genomförda

Osäkert om målet kan uppnåsRätt sortering

Delmål PHU.4.23

Andelen rättsorterat avfall i restavfallet hos villahushåll med FNI ska senast 2018 vara minst 75 vikts-%. (AP)
Andelen rättsorterat avfall i restavfallet på sortergårdar ska senast 2018 vara minst 85 vikts-%. (AP)

Målet har inte uppnåttsMatavfall 2

Delmål PHU.4.22

Mängden insamlat matavfall ska 2013 vara minst 7000 ton eller så att största möjliga mängd av det matavfall som slängs ska sorteras ut för biogasproduktion och inte sorteras som brännbart.

Huvudområde PHU.4
Senast ändrad: 2017-09-07