search
Sök
menu
Meny

Program för hållbar utveckling - miljö

Här redovisas kommunens samlade miljömålsarbete i form av visioner, mål, nyckeltal och åtgärder.

Program för hållbar utveckling – miljö utgör kommunens samlade miljömålsarbete som är ett årligt arbete med uppföljning och uppdatering av visioner, mål och åtgärder. I Hållbarometern redovisas en lägesbeskrivning som uppdateras minst 2 ggr per år.

22 mål har ej nåtts eller bedöms inte kunna nås inom fastställd tid.

Delmål PHU.4.7
Delmål PHU.3.34
Delmål PHU.3.25
Delmål PHU.3.32
Delmål PHU.1.13
Delmål PHU.3.42
Delmål PHU.3.42
Delmål PHU.3.35
Delmål PHU.3.40
Delmål PHU.3.14
Delmål PHU.1.8
Delmål PHU.3.7
Delmål PHU.4.22
Delmål PHU.4.20
Delmål PHU.4.16
Delmål PHU.4.21
Delmål PHU.2.7
Delmål PHU.1.1
Delmål PHU.1.16
Projekt PHU
Senast ändrad: 2017-09-13
Kontakt: