search
Sök
menu
Meny

Program för hållbar utveckling - miljö

Här redovisas kommunens samlade miljömålsarbete i form av visioner, mål, nyckeltal och åtgärder.

Program för hållbar utveckling – miljö utgör kommunens samlade miljömålsarbete som är ett årligt arbete med uppföljning och uppdatering av visioner, mål och åtgärder. I Hållbarometern redovisas en lägesbeskrivning som uppdateras minst 2 ggr per år.

Nationella mål

Övergripande miljömål

Huvudområde PHU.0
Åtgärdsstatus:  75 av 136 åtgärder är genomförda

Lokala mål

Vår livsmiljö

Huvudområde PHU.1
Målbedömning:  4 av 14 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  60 av 113 åtgärder är genomförda

Boende och stadsutveckling

Huvudområde PHU.2
Målbedömning:  3 av 8 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  27 av 46 åtgärder är genomförda

Energi och transporter

Huvudområde PHU.3
Målbedömning:  11 av 25 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  30 av 41 åtgärder är genomförda

Produktion och konsumtion

Huvudområde PHU.4
Målbedömning:  6 av 16 delmål är uppfyllda
Åtgärdsstatus:  15 av 29 åtgärder är genomförda

Engagera flera

Huvudområde PHU.5
Åtgärdsstatus:  12 av 17 åtgärder är genomförda
Projekt PHU
Senast ändrad: 2018-01-09
Kontakt: