search
Sök
menu
Meny

Säker strålmiljö

Illustratör: Tobias Flygar
Illustratör: Tobias Flygar

Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning.

Jönköping har antagit flera lokala mål som bidrar till att uppfylla det nationella målet Säker strålmiljö. De lokala målen hittar du här:

Miljökvalitetsmål NM.6
Senast ändrad: 2021-06-30