search
Sök
menu
Meny

Myllrande våtmarker

Groda
Illustratör: Tobias Flygar

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

Jönköping har antagit flera lokala mål som bidrar till att uppfylla det nationella målet Myllrande våtmarker. De lokala målen hittar du här:

Miljökvalitetsmål NM.11
Senast ändrad: 2020-08-06
Delansvarig: