search
Sök
menu
Meny

Myllrande våtmarker

Groda
Illustratör: Tobias Flygar
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.
Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar
Vatten och våtmarker
Åtgärden är genomförd
Rikkärr
Åtgärden är genomförd Vatten och våtmarker 2017 Stadsbyggnadsnämnden
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid
Restaurering - myrmark/högmosse
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid Vatten och våtmarker Länsstyrelsen
Stadsbyggnadsnämnden
Djur och växter
Åtgärden är påbörjad
Naturvårdsprogram - uppdatering
Åtgärden är påbörjad Djur och växter Stadsbyggnadsnämnden
Åtgärden är genomförd
Biosfärprogram
Åtgärden är genomförd Djur och växter 2016 Biosfärområde Östra Vätterbranterna
Miljökvalitetsmål NM.11
Senast ändrad: 2018-05-07
Delansvarig: