search
Sök
menu
Meny

Myllrande våtmarker

Groda
Illustratör: Tobias Flygar

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Vatten och våtmarker

Åtgärden är genomförd
Rikkärr
Åtgärden är genomförd Vatten och våtmarker 2017 Stadsbyggnadsnämnden
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid
Restaurering - myrmark/högmosse
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid Vatten och våtmarker 2018 Länsstyrelsen
Stadsbyggnadsnämnden
Miljökvalitetsmål NM.11
Senast ändrad: 2019-01-23
Delansvarig: