search
Sök
menu
Meny

Levande skogar

Gran och en kotte
Illustratör: Tobias Flygar

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

Indikatorer

Skyddad natur

IndikatorNM.12.3

Antal skyddade naturområden

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 85 stycken2020

Andel skyddad natur

IndikatorNM.12.4

Total skyddad natur dividerat med total yta i kommunen. Med skyddad natur avses nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde och biotpskyddsområde.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 3,5 %2018

Skyddad natur

IndikatorNM.12.5

Andel skyddad natur

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2014
Senaste värdet: 3,5 %2018
Miljökvalitetsmål NM.12
Senast ändrad: 2021-12-22