search
Sök
menu
Meny

Levande sjöar och vattendrag

Illustratör: Tobias Flygar
Illustratör: Tobias Flygar

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet skall nås inom en generation.

Jönköping har antagit flera lokala mål som bidrar till att uppfylla det nationella målet Levanda sjöar och vattendrag. De lokala målen hittar du här:

Miljökvalitetsmål NM.8
Senast ändrad: 2020-02-20
Delansvarig: