search
Sök
menu
Meny

Levande sjöar och vattendrag

Illustratör: Tobias Flygar
Illustratör: Tobias Flygar

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet skall nås inom en generation.

Uppdrag Status Kategori Slutår Ansvar

Friluftsliv

0

Genomfört enligt plan
Utvecklat båtliv i Vättern

Genomfört enligt plan

Friluftsliv

2018

Kultur- och fritidsnämnden

Vatten och våtmarker

2

Ej påbörjat
Nissans källflöden - åtgärdsplan

Ej påbörjat

Vatten och våtmarker

2020

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och våtmarker

3

Ej påbörjat
Barnarpasjön - fortsatt muddring och effektanalys

Ej påbörjat

Vatten och våtmarker

2021

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och våtmarker

4

Ej påbörjat
Landsjön - åtgärdsplan

Ej påbörjat

Vatten och våtmarker

2021

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och våtmarker

5

Pågående enligt plan
Musslebobäcken 2

Pågående enligt plan

Vatten och våtmarker

2020

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och våtmarker

6

Genomfört enligt plan
Röttleån

Genomfört enligt plan

Vatten och våtmarker

2016

Jönköping Energi AB, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och våtmarker

7

Genomfört enligt plan
Lilla Nätaren

Genomfört enligt plan

Vatten och våtmarker

2016

Jönköping Energi AB, Länsstyrelsen, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Nässjö Affärsverk, Nässjö kommun

Vatten och våtmarker

8

Pågående enligt plan
Lillån-Bankeryd

Pågående enligt plan

Vatten och våtmarker

2021

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och våtmarker

9

Genomfört enligt plan
Landsjön

Genomfört enligt plan

Vatten och våtmarker

2016

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och våtmarker

10

Genomfört enligt plan
Strukturkalkning – Landsjön

Genomfört enligt plan

Vatten och våtmarker

2016

Hushållningssällskapet, LRF, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och våtmarker

11

Genomfört enligt plan
Dunkehallaån

Genomfört enligt plan

Vatten och våtmarker

2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och våtmarker

13

Ej påbörjat
Vätterbäckarna – informationsbroschyr

Ej påbörjat

Vatten och våtmarker

2020

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och våtmarker

14

Genomfört enligt plan
Storrödning i Ören

Genomfört enligt plan

Vatten och våtmarker

2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Djur och växter

15

Pågående enligt plan
Tre nya områdesskydd

Pågående enligt plan

Djur och växter

2028

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Djur och växter

16

Pågående enligt plan
Handlingsplan - invasiva arter

Pågående enligt plan

Djur och växter

2022

Stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämnden

Djur och växter

17

Genomfört enligt plan
Biosfärprogram

Genomfört enligt plan

Djur och växter

2016

Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Stadsutveckling

18

Genomfört enligt plan
Ny översiktsplan

Genomfört enligt plan

Stadsutveckling

2017

Kommunstyrelsen

Vatten och avlopp

19

Genomfört enligt plan
Vattenförsörjningsplan

Genomfört enligt plan

Vatten och avlopp

2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Vatten och avlopp

20

Genomfört enligt plan
Vättern – informationsmaterial

Genomfört enligt plan

Vatten och avlopp

2016

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och avlopp

21

Genomfört enligt plan
Barnarpasjön 2

Genomfört enligt plan

Vatten och avlopp

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och avlopp

22

Ej påbörjat
Tabergsån

Ej påbörjat

Vatten och avlopp

2021

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och avlopp

23

Pågående med avvikelse
Attarpsdammen

Pågående med avvikelse

Vatten och avlopp

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och avlopp

24

Genomfört enligt plan
Musslebobäcken

Genomfört enligt plan

Vatten och avlopp

2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och avlopp

25

Pågående enligt plan
Våtmark Bankeryd

Pågående enligt plan

Vatten och avlopp

2021

Tekniska nämnden

Vatten och avlopp

26

Genomfört enligt plan
Inventering – industriområden

Genomfört enligt plan

Vatten och avlopp

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden

Vatten och avlopp

27

Genomfört enligt plan
Information – golvskurvatten

Genomfört enligt plan

Vatten och avlopp

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden

Vatten och avlopp

28

Genomfört enligt plan
Information – fettavskiljare

Genomfört enligt plan

Vatten och avlopp

2019

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Miljökvalitetsmål NM.8
Senast ändrad: 2020-02-20
Delansvarig: