search
Sök
menu
Meny

Levande sjöar och vattendrag

Illustratör: Tobias Flygar
Illustratör: Tobias Flygar

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet skall nås inom en generation.

Uppdrag Status Kategori Slutår Ansvar

Friluftsliv

0

Genomfört enligt plan
Kanotled - Tabergsån/ Lillån

Genomfört enligt plan

Friluftsliv

2015

Kultur- och fritidsnämnden

Friluftsliv

1

Genomfört enligt plan
Utvecklat båtliv i Vättern

Genomfört enligt plan

Friluftsliv

2018

Kultur- och fritidsnämnden

Vatten och våtmarker

3

Genomfört enligt plan
Röttleån

Genomfört enligt plan

Vatten och våtmarker

2016

Jönköping Energi AB, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och våtmarker

4

Genomfört enligt plan
Lilla Nätaren

Genomfört enligt plan

Vatten och våtmarker

2016

Jönköping Energi AB, Länsstyrelsen, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Nässjö Affärsverk, Nässjö kommun

Vatten och våtmarker

5

Pågående enligt plan
Lillån-Bankeryd

Pågående enligt plan

Vatten och våtmarker

2021

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och våtmarker

6

Genomfört enligt plan
Landsjön

Genomfört enligt plan

Vatten och våtmarker

2016

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och våtmarker

7

Genomfört enligt plan
Strukturkalkning – Landsjön

Genomfört enligt plan

Vatten och våtmarker

2016

Hushållningssällskapet, LRF, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och våtmarker

8

Genomfört enligt plan
Dunkehallaån

Genomfört enligt plan

Vatten och våtmarker

2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och våtmarker

10

Ej påbörjat
Vätterbäckarna – informationsbroschyr

Ej påbörjat

Vatten och våtmarker

2020

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och våtmarker

11

Genomfört enligt plan
Storrödning i Ören

Genomfört enligt plan

Vatten och våtmarker

2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Stadsutveckling

12

Genomfört enligt plan
Ny översiktsplan

Genomfört enligt plan

Stadsutveckling

2017

Kommunstyrelsen

Vatten och avlopp

13

Genomfört enligt plan
Vattenförsörjningsplan

Genomfört enligt plan

Vatten och avlopp

2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Vatten och avlopp

14

Genomfört enligt plan
Vättern – informationsmaterial

Genomfört enligt plan

Vatten och avlopp

2016

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och avlopp

15

Pågående enligt plan
Barnarpasjön 2

Pågående enligt plan

Vatten och avlopp

2020

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och avlopp

16

Pågående enligt plan
Tabergsån

Pågående enligt plan

Vatten och avlopp

2021

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och avlopp

17

Pågående med avvikelse
Attarpsdammen

Pågående med avvikelse

Vatten och avlopp

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och avlopp

18

Genomfört enligt plan
Musslebobäcken

Genomfört enligt plan

Vatten och avlopp

2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och avlopp

19

Pågående enligt plan
Våtmark Bankeryd

Pågående enligt plan

Vatten och avlopp

2021

Tekniska nämnden

Vatten och avlopp

20

Pågående enligt plan
Inventering – industriområden

Pågående enligt plan

Vatten och avlopp

2021

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden

Vatten och avlopp

21

Genomfört enligt plan
Information – golvskurvatten

Genomfört enligt plan

Vatten och avlopp

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden

Vatten och avlopp

22

Pågående enligt plan
Information – fettavskiljare

Pågående enligt plan

Vatten och avlopp

2020

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Miljökvalitetsmål NM.8
Senast ändrad: 2019-11-20
Delansvarig: