search
Sök
menu
Meny

Ingen övergödning


Illustratör: Tobias Flygar

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

Jönköping har antagit flera lokala mål som bidrar till att uppfylla det nationella målet Ingen övergödning. De lokala målen hittar du här:

Miljökvalitetsmål NM.7
Senast ändrad: 2019-09-03
Delansvarig: