search
Sök
menu
Meny

Ingen övergödning

Illustratör: Tobias Flygar
Illustratör: Tobias Flygar

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

Uppdrag Status Kategori Slutår Ansvar

Vatten och våtmarker

0

Ej påbörjat
Barnarpasjön - fortsatt muddring och effektanalys

Ej påbörjat

Vatten och våtmarker

2021

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och våtmarker

1

Ej påbörjat
Landsjön - åtgärdsplan

Ej påbörjat

Vatten och våtmarker

2021

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och våtmarker

2

Genomfört enligt plan
Röttleån

Genomfört enligt plan

Vatten och våtmarker

2016

Jönköping Energi AB, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och våtmarker

3

Genomfört enligt plan
Lilla Nätaren

Genomfört enligt plan

Vatten och våtmarker

2016

Jönköping Energi AB, Länsstyrelsen, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Nässjö Affärsverk, Nässjö kommun

Vatten och våtmarker

4

Pågående enligt plan
Lillån-Bankeryd

Pågående enligt plan

Vatten och våtmarker

2021

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och våtmarker

5

Genomfört enligt plan
Landsjön

Genomfört enligt plan

Vatten och våtmarker

2016

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och våtmarker

6

Genomfört enligt plan
Strukturkalkning – Landsjön

Genomfört enligt plan

Vatten och våtmarker

2016

Hushållningssällskapet, LRF, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och våtmarker

7

Genomfört enligt plan
Barnarpasjön 2

Genomfört enligt plan

Vatten och våtmarker

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och våtmarker

8

Pågående med avvikelse
Attarpsdammen

Pågående med avvikelse

Vatten och våtmarker

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och avlopp

9

Genomfört enligt plan
Vatten- och avloppsplan

Genomfört enligt plan

Vatten och avlopp

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Vatten och avlopp

10

Genomfört enligt plan
Avlopp - fritidshusområden 2

Genomfört enligt plan

Vatten och avlopp

2017

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Vatten och avlopp

11

Pågående enligt plan
Ledningsförnyelse

Pågående enligt plan

Vatten och avlopp

2021

Tekniska nämnden

Vatten och avlopp

12

Pågående enligt plan
Våtmark Bankeryd

Pågående enligt plan

Vatten och avlopp

2021

Tekniska nämnden

Vatten och avlopp

13

Genomfört enligt plan
Information – fettavskiljare

Genomfört enligt plan

Vatten och avlopp

2019

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Miljökvalitetsmål NM.7
Senast ändrad: 2020-08-12
Delansvarig: