search
Sök
menu
Meny

Ingen övergödning


Illustratör: Tobias Flygar

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Vatten och våtmarker

Åtgärden är genomförd
Röttleån
Åtgärden är genomförd Vatten och våtmarker 2016 Jönköping Energi AB
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Åtgärden är genomförd
Lilla Nätaren
Åtgärden är genomförd Vatten och våtmarker 2016 Jönköping Energi AB
Länsstyrelsen
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Nässjö Affärsverk
Nässjö kommun
Åtgärden är påbörjad
Lillån-Bankeryd
Åtgärden är påbörjad Vatten och våtmarker 2021 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Åtgärden är genomförd
Landsjön
Åtgärden är genomförd Vatten och våtmarker 2016 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Åtgärden är genomförd
Strukturkalkning – Landsjön
Åtgärden är genomförd Vatten och våtmarker 2016 Hushållningssällskapet
LRF
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och avlopp

Åtgärden är genomförd
Överföring - Huskvarna ARV
Åtgärden är genomförd Vatten och avlopp 2015 Tekniska nämnden
Åtgärden är påbörjad
Vatten- och avloppsplan
Åtgärden är påbörjad Vatten och avlopp 2019 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
Avlopp - fritidshusområden 2
Åtgärden är genomförd Vatten och avlopp 2017 Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är påbörjad
Barnarpasjön 2
Åtgärden är påbörjad Vatten och avlopp 2020 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid
Attarpsdammen
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid Vatten och avlopp 2019 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Åtgärden är påbörjad
Ledningsförnyelse
Åtgärden är påbörjad Vatten och avlopp 2021 Tekniska nämnden
Åtgärden är påbörjad
Våtmark Bankeryd
Åtgärden är påbörjad Vatten och avlopp 2021 Tekniska nämnden
Åtgärden är påbörjad
Information – fettavskiljare
Åtgärden är påbörjad Vatten och avlopp 2020 Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Miljökvalitetsmål NM.7
Senast ändrad: 2019-09-03
Delansvarig: