search
Sök
menu
Meny

Vattentäkter med vattenskyddsområde

Vattenkran och vattenglas
Illustratör: Tobias Flygar

Andel aktiva och reservvattentäkter med kommunal huvudman som har vattenskyddsområde. Vattentäkter via bolag eller kommunalförbund ingår.

Vattentäkter med vattenskyddsområde

Datakälla: Länsstyrelsen via Kolada
Indikator NM.9.1
Senast ändrad: 2021-06-30
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål