search
Sök
menu
Meny

Grundvatten av god kvalitet

Vattenkran och vattenglas
Illustratör: Tobias Flygar

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Jönköping har antagit flera lokala mål som bidrar till att uppfylla det nationella målet Grundvatten av god kvalitet. De lokala målen hittar du här:

Miljökvalitetsmål NM.9
Senast ändrad: 2021-07-02