search
Sök
menu
Meny

Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status

Vattenkran och vattenglas
Illustratör: Tobias Flygar

En grundvattenförekomst med koppling till flera kommuner eller län ingår i beräkningen för varje kommun eller län den har koppling till. Klassning görs successivt under en flerårscykel, och i Kolada redovisas för varje år i en cykel det resultat som tagits fram under cykeln. Varje kommun och län kommer därför t.ex. att ha samma resultat alla år 2010-2016. Cykel 1 avser 2004-2009, cykel 2 2010-2016 och cykel 3 2017-2021.

Andel grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status.

Datakälla: VISS via Länsstyrelsen
Indikator NM.9.2
Senast ändrad: 2021-06-30
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål