search
Sök
menu
Meny

Grundvatten av god kvalitet

Vattenkran och vattenglas
Illustratör: Tobias Flygar

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Uppdrag Status Kategori Slutår Ansvar

Vatten och avlopp

0

Genomfört enligt plan
Vatten- och avloppsplan

Genomfört enligt plan

Vatten och avlopp

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Miljökvalitetsmål NM.9
Senast ändrad: 2021-07-02