search
Sök
menu
Meny

Grundvatten av god kvalitet

Vattenkran och vattenglas
Illustratör: Tobias Flygar

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Vatten och avlopp

Åtgärden är påbörjad
Vatten- och avloppsplan
Åtgärden är påbörjad Vatten och avlopp 2019 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
Vattenförsörjningsplan
Åtgärden är genomförd Vatten och avlopp 2017 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
Vättern – informationsmaterial
Åtgärden är genomförd Vatten och avlopp 2016 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljökvalitetsmål NM.9
Senast ändrad: 2018-12-07
Delansvarig: