search
Sök
menu
Meny

Grundvatten av god kvalitet

Vattenkran och vattenglas
Illustratör: Tobias Flygar

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar

Vatten och våtmarker

Åtgärden är genomförd
Övergödning - Röttleån
Åtgärden är genomförd Vatten och våtmarker 2014 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Vatten och avlopp

Åtgärden är påbörjad
Vatten- och avloppsplan
Åtgärden är påbörjad Vatten och avlopp 2018 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
Vattenförsörjningsplan
Åtgärden är genomförd Vatten och avlopp 2017 Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är genomförd
Vättern – informationsmaterial
Åtgärden är genomförd Vatten och avlopp 2016
Miljökvalitetsmål NM.9
Senast ändrad: 2018-06-05
Delansvarig: