search
Sök
menu
Meny

Grundvatten av god kvalitet

Vattenkran och vattenglas
Illustratör: Tobias Flygar

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Indikatorer

Vattentäkter med vattenskyddsområde

IndikatorNM.9.1
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2017
Senaste värdet: 100 %2019

Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status

IndikatorNM.9.2

Andel grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2014
Senaste värdet: 96 %2016
Miljökvalitetsmål NM.9
Senast ändrad: 2021-07-02