search
Sök
menu
Meny

Stadsutbredning

Stadsutbredningstakten för de tre största tätorterna i kommunen samt den totala stadsutbredningstakten för samtliga tätorter i kommunen visas i diagrammet. Obeservera att de år som anges i diagrammet avser slutåret i en femårsperiod. Det kan konstateras att stadsutbredningstakten har ökat kraftigt generellt.

Stadsutbredning - tätorter

Datakälla: SCB

Kommentar

Definitionen av var tätortsgräns ska dras har ändrats mellan 2010 och 2015 vilket innebär att beräkning gneom att jämföra tätortsgränsen före och efter femårdperioden inte kan göras. Istället representeras 2015 års värde av en summering av ytan på större nyexploateringsområden och är därmed inte helt jämförbar med tidigare värden.

Indikator NM.15.1
Senast ändrad: 2019-09-03
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål