search
Sök
menu
Meny

Lokalt producerad el

Lokal elproduktion skedde 2018 (totalt 346638 MWh) genom vindkraft (31 %), vattenkraft (12 %), kraftvärmeverk (55 %) och solceller (1,6 %).

Andel av använd elenergi som produceras i kommunen och är förnyelsebar.

Datakälla: Jönköpings kommun, Jönköping Energi, SCB, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Kommentar

För nyckeltalsberäkningen används total mängd använd el från SCB. Den statistiken släpar dock 2 år.

Indikator NM.15.22
Senast ändrad: 2019-09-03
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål