search
Sök
menu
Meny

Förtätning - nybyggnation

Sedan 2016 uppnås målet på 70%. Statistiken uppdateras årligen.

Andel nya bostäder i förtätnings/omvandlingsområden i förhållande till totala antalet nya bostäder.

Datakälla: Tekniska kontorets årliga redovisning av inflyttningsfärdiga bostäder.

Kommentar

Observera att de värden som visas i diagrammet utgör rullande femårsvärden. Detta innebär att värdet för 2015 representerar utfallet för perioden 2011-2015 och värdet för 2014 representerar utfallet för perioden 2010-2014 osv.

Indikator NM.15.3
Senast ändrad: 2019-09-03
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål