search
Sök
menu
Meny

Fjärrvärmeproduktion

Fjärrvärmen produceras av Jönköping Energi AB i kraftvärmeverken Torsvik och Munksjö samt ett antal mindre anläggningar på olika platser i kommunen. I ett kraftvärmeverk produceras både värme och el. Arbetet med att minska användningen av olja ytterligare fortgår genom att styra produktionen dagligen genom att prioritera anläggningar på rätt sätt samt genom att långsiktigt se över behovet av topp- och reservanläggningar.

Tillförd energi för produktion av fjärrvärme (Jkpg-Huskv), ånga (Munksjö) samt el. (MWh)

Datakälla: Statistik från Jönköping Energi, total tillförd energi.

Kommentar

Bränslemixen i befintliga produktionsanläggningar ett enskilt år styrs primärt av vädret och anläggningarnas tillgänglighet. Under 2016 hade vi avbrott på avfallspannan och produktionen med avfall ersattes med biobränsle och värmepumpar. Under 2018 har vi haft god tillgänglighet på anläggningarna. Våren var kall och det rådde brist på biobränslen på marknaden, därför har vi även lite torv i mixen 2018.

Indikator NM.15.19
Senast ändrad: 2019-09-03
Kontakt: