search
Sök
menu
Meny

Energianvändning per årsarbetare - elanvändning

Den största elanvändningen per anställd sker på Kultur- och fritidsförvaltningen och Tekniska kontoret. Eftersom olika förvaltningar har olika typer av verksamheter är syftet med nyckeltalet inte att jämföra olika förvaltningar utan att följa trenden för varje förvaltning (välj förvaltning i dropplisten i diagrammet nedan). Anledningen till att det endast är elanvändningen från fastighetsdriften som följs upp är att det främst är den som förvaltningarna själva kan påverka.

Energianvändning - el i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kWh/årsarbetare)

Indikator NM.15.29
Senast ändrad: 2019-09-03
Delansvarig:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål