search
Sök
menu
Meny

Olyckor med miljöpåverkan

Det är angeläget att vi i Jönköpings kommun har en trygg och säker miljö. Inom ramen för detta arbete redovisas antalet olyckor med miljöpåverkan.

Antal olyckor med miljöpåverkan (farligt ämne, släckvatten eller rök).

Datakälla: Jönköpings kommun Räddningstjänsten. Händelserapporten Daedalos. Händelser med inträffad miljöskada

Kommentar

Nytt rapportsystem 2016 gör att uppgifterna inte är direkt jämförbara med föregående år. På sikt kan släckvatten tolkas som risk för miljöskada. Teknik- och metodutveckling pågår för att minimera släckvatten samt att omhänderta släckvatten.

Indikator NM.4.7
Senast ändrad: 2020-03-10
Kontakt:
Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål