search
Sök
menu
Meny

Giftfri miljö

Man plockar äpple
Illustratör: Tobias Flygar

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Jönköping har antagit flera lokala mål som bidrar till att uppfylla det nationella målet Giftfri miljö. De lokala målen hittar du här:

Miljökvalitetsmål NM.4
Senast ändrad: 2020-04-03
Delansvarig: