search
Sök
menu
Meny

Farligt avfall

Insamlad mängd farligt avfall har under de senaste åren legat relativt stilla. Det är angeläget att mängden farligt avfall som uppstår begränsas men det är viktigt att det farliga avfall som finns samlas in och omhändertas på ett bra sätt.

Insamlad mängd farligt avfall (kg/invånare)

Mätområde Datum Värde (kg/invånare)

0

Totalt

2006

23,4

1

Totalt

2007

29,5

2

Totalt

2008

24,3

3

Totalt

2009

25,2

4

Totalt

2010

21,4

5

Totalt

2011

23,9

6

Totalt

2012

23,5

7

Totalt

2013

24,6

8

Totalt

2014

24,9

9

Totalt

2015

25,3

10

Totalt

2016

23,8

11

Totalt

2017

23,8

12

Totalt

2018

22,8

13

Totalt

2019

22,5

14

Kyl/frys/övriga vitvaror

2006

6,9

15

Kyl/frys/övriga vitvaror

2007

7,6

16

Kyl/frys/övriga vitvaror

2008

6,7

17

Kyl/frys/övriga vitvaror

2009

6,2

18

Kyl/frys/övriga vitvaror

2010

5,6

19

Kyl/frys/övriga vitvaror

2011

5,5

20

Kyl/frys/övriga vitvaror

2012

5,3

21

Kyl/frys/övriga vitvaror

2013

5,5

22

Kyl/frys/övriga vitvaror

2014

5,3

23

Kyl/frys/övriga vitvaror

2015

5,2

24

Kyl/frys/övriga vitvaror

2016

5,3

25

Kyl/frys/övriga vitvaror

2017

5,2

26

Kyl/frys/övriga vitvaror

2018

5,4

27

Kyl/frys/övriga vitvaror

2019

5,7

28

Elektronik/batterier/ljuskällor

2006

9,5

29

Elektronik/batterier/ljuskällor

2007

10,4

30

Elektronik/batterier/ljuskällor

2008

8,5

31

Elektronik/batterier/ljuskällor

2009

9,8

32

Elektronik/batterier/ljuskällor

2010

9,1

33

Elektronik/batterier/ljuskällor

2011

9,3

34

Elektronik/batterier/ljuskällor

2012

8,8

35

Elektronik/batterier/ljuskällor

2013

9,3

36

Elektronik/batterier/ljuskällor

2014

9,1

37

Elektronik/batterier/ljuskällor

2015

8,6

38

Elektronik/batterier/ljuskällor

2016

7,8

39

Elektronik/batterier/ljuskällor

2017

7,6

40

Elektronik/batterier/ljuskällor

2018

7,3

41

Elektronik/batterier/ljuskällor

2019

6,7

42

Färg/kem/olja

2006

1,2

43

Färg/kem/olja

2007

2,4

44

Färg/kem/olja

2008

2,4

45

Färg/kem/olja

2009

2,4

46

Färg/kem/olja

2010

2,5

47

Färg/kem/olja

2011

2,6

48

Färg/kem/olja

2012

2,4

49

Färg/kem/olja

2013

2,7

50

Färg/kem/olja

2014

2,7

51

Färg/kem/olja

2015

3,3

52

Färg/kem/olja

2016

2,7

53

Färg/kem/olja

2017

2,5

54

Färg/kem/olja

2018

1,9

55

Färg/kem/olja

2019

1,8

56

Tryckimpregnerat trä

2006

5,8

57

Tryckimpregnerat trä

2007

9

58

Tryckimpregnerat trä

2008

6,7

59

Tryckimpregnerat trä

2009

6,7

60

Tryckimpregnerat trä

2010

4,2

61

Tryckimpregnerat trä

2011

6,5

62

Tryckimpregnerat trä

2012

7

63

Tryckimpregnerat trä

2013

7,2

64

Tryckimpregnerat trä

2014

7,8

65

Tryckimpregnerat trä

2015

8,2

66

Tryckimpregnerat trä

2016

8

67

Tryckimpregnerat trä

2017

8,5

68

Tryckimpregnerat trä

2018

8,2

69

Tryckimpregnerat trä

2019

8,3

Indikator NM.4.3
Senast ändrad: 2020-03-30
Delansvarig:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål