search
Sök
menu
Meny

Farligt avfall

Insamlad mängd farligt avfall har under de senaste åren legat relativt stilla. Det är angeläget att mängden farligt avfall som uppstår begränsas men det är viktigt att det farliga avfall som finns samlas in och omhändertas på ett bra sätt.

Insamlad mängd farligt avfall (kg/invånare)

Insamlat farligt avfall Senaste värdet (kg/invånare) Datum

0

Totalt

 22,5

2019

1

Tryckimpregnerat trä

 8,3

2019

2

Elektronik/batterier/ljuskällor

 6,7

2019

3

Kyl/frys/övriga vitvaror

 5,7

2019

4

Färg/kem/olja

 1,8

2019

Indikator NM.4.3
Senast ändrad: 2020-03-30
Delansvarig:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål