search
Sök
menu
Meny

Ekologiska livsmedel

Målet är att andelen ekologiska varor i kommunala kök ska vara minst 25 % senast 2016 och minst 30 % senast 2020. Tyvärr nåddes inte målet för 2016.

I diagrammet kan du även välja att se utvecklingen för enskilda produktgrupper.

Andel ekologiska livsmedel i kommunal verksamhet av totala livsmedelsinköp i kronor.

Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2006

1

1

Totalt

2007

1

2

Totalt

2008

3

3

Totalt

2009

3

4

Totalt

2010

6

5

Totalt

2011

12

6

Totalt

2012

14

7

Totalt

2013

16

8

Totalt

2014

20

9

Totalt

2015

19

10

Totalt

2016

21

11

Totalt

2017

23

12

Totalt

2018

22

13

Mejeriprodukter

2015

43

14

Mejeriprodukter

2016

45

15

Mejeriprodukter

2017

63

16

Mejeriprodukter

2018

43

17

Ägg

2015

27

18

Ägg

2016

29

19

Ägg

2017

34

20

Ägg

2018

43

21

Fisk och skaldjur

2015

41

22

Fisk och skaldjur

2016

45

23

Fisk och skaldjur

2017

48

24

Fisk och skaldjur

2018

51

25

Kaffe och te

2015

93

26

Kaffe och te

2016

92

27

Kaffe och te

2017

94

28

Kaffe och te

2018

94

29

Grönsaker och potatis

2015

10

30

Grönsaker och potatis

2016

11

31

Grönsaker och potatis

2017

12

32

Grönsaker och potatis

2018

12

33

Frukt och bär

2015

24

34

Frukt och bär

2016

25

35

Frukt och bär

2017

24

36

Frukt och bär

2018

24

37

Baljväxter och frö

2015

34

38

Baljväxter och frö

2016

40

39

Baljväxter och frö

2017

51

40

Baljväxter och frö

2018

42

41

Spannmålsprodukter

2015

19

42

Spannmålsprodukter

2016

26

43

Spannmålsprodukter

2017

31

44

Spannmålsprodukter

2018

23

45

Kött och chark

2015

5

46

Kött och chark

2016

7

47

Kött och chark

2017

9

48

Kött och chark

2018

6

Datakälla: Jönköpings kommun

Kommentar

Att välja ekologiska livsmedel bidrar till en minskad användning av konstgödsel och bekämpningsmedel. Märkningen tar dock ingen hänsyn till klimatpåverkan.

Indikator NM.4.2
Senast ändrad: 2019-09-03
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål