search
Sök
menu
Meny

Ekologiska livsmedel

Målet är att andelen ekologiska varor i kommunala kök ska vara minst 25 % senast 2016 och minst 30 % senast 2020. Tyvärr nåddes inte målet för 2016.

I diagrammet kan du även välja att se utvecklingen för enskilda produktgrupper.

Andel ekologiska livsmedel i kommunal verksamhet av totala livsmedelsinköp i kronor.

Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2006

1

1

Totalt

2007

1

2

Totalt

2008

3

3

Totalt

2009

3

4

Totalt

2010

6

5

Totalt

2011

12

6

Totalt

2012

14

7

Totalt

2013

16

8

Totalt

2014

20

9

Totalt

2015

19

10

Totalt

2016

21

11

Totalt

2017

23

12

Totalt

2018

22

13

Totalt

2019

24

14

Mejeriprodukter

2015

43

15

Mejeriprodukter

2016

45

16

Mejeriprodukter

2017

63

17

Mejeriprodukter

2018

43

18

Mejeriprodukter

2019

43

19

Ägg

2015

27

20

Ägg

2016

29

21

Ägg

2017

34

22

Ägg

2018

43

23

Ägg

2019

23

24

Fisk och skaldjur

2015

41

25

Fisk och skaldjur

2016

45

26

Fisk och skaldjur

2017

48

27

Fisk och skaldjur

2018

51

28

Fisk och skaldjur

2019

59

29

Kaffe och te

2015

93

30

Kaffe och te

2016

92

31

Kaffe och te

2017

94

32

Kaffe och te

2018

94

33

Kaffe och te

2019

94

34

Grönsaker och potatis

2015

10

35

Grönsaker och potatis

2016

11

36

Grönsaker och potatis

2017

12

37

Grönsaker och potatis

2018

12

38

Grönsaker och potatis

2019

17

39

Frukt och bär

2015

24

40

Frukt och bär

2016

25

41

Frukt och bär

2017

24

42

Frukt och bär

2018

24

43

Frukt och bär

2019

26

44

Baljväxter och frö

2015

34

45

Baljväxter och frö

2016

40

46

Baljväxter och frö

2017

51

47

Baljväxter och frö

2018

42

48

Baljväxter och frö

2019

38

49

Spannmålsprodukter

2015

19

50

Spannmålsprodukter

2016

26

51

Spannmålsprodukter

2017

31

52

Spannmålsprodukter

2018

23

53

Spannmålsprodukter

2019

25

54

Kött och chark

2015

5

55

Kött och chark

2016

7

56

Kött och chark

2017

9

57

Kött och chark

2018

6

58

Kött och chark

2019

8

Datakälla: Jönköpings kommun

Kommentar

Att välja ekologiska livsmedel bidrar till en minskad användning av konstgödsel och bekämpningsmedel. Märkningen tar dock ingen hänsyn till klimatpåverkan.

Indikator NM.4.2
Senast ändrad: 2020-01-31
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål