search
Sök
menu
Meny

Ekologiska livsmedel

Målet är att andelen ekologiska varor i kommunala kök ska vara minst 25 % senast 2016 och minst 30 % senast 2020. Tyvärr nåddes inte målet för 2016.

I diagrammet kan du även välja att se utvecklingen för enskilda produktgrupper.

Andel ekologiska livsmedel i kommunal verksamhet av totala livsmedelsinköp i kronor.

Ekologiska livsmedel Senaste värdet (%) Datum

0

Totalt

 24

2019

1

Mejeriprodukter

 43

2019

2

Ägg

 23

2019

3

Fisk och skaldjur

 59

2019

4

Kaffe och te

 94

2019

5

Grönsaker och potatis

 17

2019

6

Frukt och bär

 26

2019

7

Baljväxter och frö

 38

2019

8

Spannmålsprodukter

 25

2019

9

Kött och chark

 8

2019

Datakälla: Jönköpings kommun

Kommentar

Att välja ekologiska livsmedel bidrar till en minskad användning av konstgödsel och bekämpningsmedel. Märkningen tar dock ingen hänsyn till klimatpåverkan.

Indikator NM.4.2
Senast ändrad: 2020-01-31
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål