search
Sök
menu
Meny

Ekologiska livsmedel

Målet är att andelen ekologiska varor i kommunala kök ska vara minst 25 % senast 2016 och minst 30 % senast 2020. Tyvärr nåddes inte målet för 2016.

I diagrammet kan du även välja att se utvecklingen för enskilda produktgrupper.

Andel ekologiska livsmedel i kommunal verksamhet av totala livsmedelsinköp i kronor.

Datakälla: Jönköpings kommun

Kommentar

Att välja ekologiska livsmedel bidrar till en minskad användning av konstgödsel och bekämpningsmedel. Märkningen tar dock ingen hänsyn till klimatpåverkan.

Indikator NM.4.2
Senast ändrad: 2020-01-31
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål