search
Sök
menu
Meny

Andel åtgärdade förorenade områden

Diagrammet visar andelen förorenade områden som har åtgärdats inom respektive riskklass (enligt MIFO, pågående åtgärder ingår). I Program för hållbar utveckling - miljö finns fastställda mål om att senast 2025 ska minst 25 % av områden med riskklass 1 och 15 % av områden med riskklass 2 vara åtgärdade.

Andel åtgärdade områden i olika riskklasser enligt MIFO.

Mätområde Datum Värde (%)

0

1. Mycket stor risk

2016

1

1

1. Mycket stor risk

2018

1

2

1. Mycket stor risk

2019

1

3

2. Stor risk

2016

32

4

2. Stor risk

2018

61

5

2. Stor risk

2019

98

6

3. Måttlig risk

2016

6

7

3. Måttlig risk

2018

9

8

3. Måttlig risk

2019

15

9

4. Liten risk

2016

1

10

4. Liten risk

2018

1

11

4. Liten risk

2019

3

Datakälla: Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Objektrapport MIFO-databas.

Kommentar

Kommunen arbetar med de områden där tillsynsansvaret tillfallit kommunen vilket är merparten av de förorenade områden som finns (ca 90 %). I arbetet prioriteras riskklass 1 och 2 och arbetsgången inleds normalt med att en förstudie görs för att undersöka vilka åtgärder som skulle kunna vara möjliga. Vid behov genomförs också en huvudstudie innan eventuella åtgärder genomförs.

Indikator NM.4.13
Senast ändrad: 2020-03-30
Ansvarig organisation:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt: