search
Sök
menu
Meny

Giftfri miljö

Man plockar äpple
Illustratör: Tobias Flygar

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Uppdrag Status Kategori Slutår Ansvar

Förorenade områden

0

Genomfört enligt plan
Utredning - prioriterade nedlagda deponier

Genomfört enligt plan

Förorenade områden

2019

Tekniska nämnden

Förorenade områden

1

Genomfört enligt plan
Utredning – övriga nedlagda deponier

Genomfört enligt plan

Förorenade områden

2019

Tekniska nämnden

Förorenade områden

2

Pågående med avvikelse
Pågående verksamheter - riskklassning

Pågående med avvikelse

Förorenade områden

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förorenade områden

3

Pågående enligt plan
Pågående verksamheter - undersökningar

Pågående enligt plan

Förorenade områden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förorenade områden

4

Genomfört enligt plan
Avslutade verksamheter - ansvarsutredningar

Genomfört enligt plan

Förorenade områden

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förorenade områden

5

Genomfört enligt plan
Avslutade verksamheter – undersökningar

Genomfört enligt plan

Förorenade områden

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förorenade områden

6

Genomfört enligt plan
Avslutade verksamheter – saneringar

Genomfört enligt plan

Förorenade områden

2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Kemiska ämnen

7

Ej påbörjat
Minskad användning av engångshandskar

Ej påbörjat

Kemiska ämnen

2021

Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Kemiska ämnen

8

Pågående enligt plan
Rutiner - hantering av kemiska produkter

Pågående enligt plan

Kemiska ämnen

2020

Barn- och utbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Kemiska ämnen

10

Genomfört enligt plan
Kemikalieplan – uppdatering

Genomfört enligt plan

Kemiska ämnen

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Kemiska ämnen

11

Genomfört enligt plan
Kemikalier - kartläggning och åtgärdsutredning

Genomfört enligt plan

Kemiska ämnen

2016

Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Kemiska ämnen

12

Genomfört enligt plan
Avrop av prioriterade varor och kemiska produkter 1

Genomfört enligt plan

Kemiska ämnen

2017

Kommunstyrelsen

Kemiska ämnen

13

Genomfört enligt plan
Avrop av prioriterade varor och kemiska produkter 2

Genomfört enligt plan

Kemiska ämnen

2017

Stadskontoret

Kemiska ämnen

14

Pågående med avvikelse
IT-verktyg för kemiska produkter

Pågående med avvikelse

Kemiska ämnen

2019

Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Kemiska ämnen

16

Pågående med avvikelse
Fallskydd på lekplatser och konstgräs

Pågående med avvikelse

Kemiska ämnen

2019

Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden

Kemiska ämnen

17

Genomfört enligt plan
Mikroplast*

Genomfört enligt plan

Kemiska ämnen

2018

Länsstyrelsen, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden, Örebro Universitet

Kemiska ämnen

18

Genomfört enligt plan
Information och påverkan på aktörer

Genomfört enligt plan

Kemiska ämnen

2017

Kommunstyrelsen, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Kemiska ämnen

19

Genomfört enligt plan
Nybyggnation och större ombyggnation

Genomfört enligt plan

Kemiska ämnen

2019

Tekniska nämnden

Kemiska ämnen

20

Genomfört enligt plan
Underhåll och reparation

Genomfört enligt plan

Kemiska ämnen

2019

Tekniska nämnden

Stadsutveckling

21

Genomfört enligt plan
Riktlinjer för byggande i egen regi

Genomfört enligt plan

Stadsutveckling

2017

Tekniska nämnden

Vatten och avlopp

22

Genomfört enligt plan
Dagvattenpolicy

Genomfört enligt plan

Vatten och avlopp

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Konsumtion

23

Pågående enligt plan
Kommunikationsplan - Hållbar livsstil

Pågående enligt plan

Konsumtion

2020

Barn- och utbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, June Avfall & Miljö AB, Jönköping Energi AB, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Konsumtion

24

Pågående enligt plan
Förskolor och skolor

Pågående enligt plan

Konsumtion

2020

Barn- och utbildningsnämnden

Konsumtion

25

Genomfört enligt plan
Referensgrupper för upphandlingar

Genomfört enligt plan

Konsumtion

2019

Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Konsumtion

26

Genomfört enligt plan
Utredning inför innovationsupphandling

Genomfört enligt plan

Konsumtion

2019

Kommunstyrelsen

Konsumtion

27

Pågående enligt plan
Konsumentstöd för hållbar konsumtion

Pågående enligt plan

Konsumtion

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Konsumtion

28

Genomfört enligt plan
Fritidsbanken

Genomfört enligt plan

Konsumtion

2019

Bostads AB Vätterhem, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Konsumtion

29

Genomfört enligt plan
Kommunala kaféer

Genomfört enligt plan

Konsumtion

2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Miljökvalitetsmål NM.4
Senast ändrad: 2020-04-03
Delansvarig: