search
Sök
menu
Meny

Giftfri miljö

Man plockar äpple
Illustratör: Tobias Flygar

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Uppdrag Status Kategori Slutår Ansvar

Uppdrag

0

Pågående enligt plan
Utredning - prioriterade nedlagda deponier

Pågående enligt plan

Uppdrag

2020

Tekniska nämnden

Uppdrag

1

Pågående enligt plan
Utredning – övriga nedlagda deponier

Pågående enligt plan

Uppdrag

2020

Tekniska nämnden

Uppdrag

2

Pågående med avvikelse
Pågående verksamheter - riskklassning

Pågående med avvikelse

Uppdrag

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppdrag

3

Pågående enligt plan
Pågående verksamheter - undersökningar

Pågående enligt plan

Uppdrag

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppdrag

4

Pågående enligt plan
Avslutade verksamheter - ansvarsutredningar

Pågående enligt plan

Uppdrag

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppdrag

5

Pågående enligt plan
Avslutade verksamheter – undersökningar

Pågående enligt plan

Uppdrag

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppdrag

6

Genomfört enligt plan
Avslutade verksamheter – saneringar

Genomfört enligt plan

Uppdrag

2017

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppdrag

8

Pågående enligt plan
Kemikalieplan – uppdatering

Pågående enligt plan

Uppdrag

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppdrag

9

Genomfört enligt plan
Kemikalier - kartläggning och åtgärdsutredning

Genomfört enligt plan

Uppdrag

2016

Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Uppdrag

10

Genomfört enligt plan
Avrop av prioriterade varor och kemiska produkter 1

Genomfört enligt plan

Uppdrag

2017

Kommunstyrelsen

Uppdrag

11

Genomfört enligt plan
Avrop av prioriterade varor och kemiska produkter 2

Genomfört enligt plan

Uppdrag

2017

Stadskontoret

Uppdrag

12

Pågående med avvikelse
IT-verktyg för kemiska produkter

Pågående med avvikelse

Uppdrag

2019

Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Uppdrag

14

Pågående enligt plan
Fallskydd på lekplatser och konstgräs

Pågående enligt plan

Uppdrag

2019

Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden

Uppdrag

15

Genomfört enligt plan
Mikroplast*

Genomfört enligt plan

Uppdrag

2018

Länsstyrelsen, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Tekniska nämnden, Örebro Universitet

Uppdrag

16

Genomfört enligt plan
Information och påverkan på aktörer

Genomfört enligt plan

Uppdrag

2017

Kommunstyrelsen, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Uppdrag

17

Pågående enligt plan
Nybyggnation och större ombyggnation

Pågående enligt plan

Uppdrag

Tekniska nämnden

Uppdrag

18

Pågående enligt plan
Underhåll och reparation

Pågående enligt plan

Uppdrag

Tekniska nämnden

Stadsutveckling

19

Genomfört enligt plan
Riktlinjer för byggande i egen regi

Genomfört enligt plan

Stadsutveckling

2017

Tekniska nämnden

Vatten och avlopp

20

Pågående med avvikelse
Dagvattenpolicy

Pågående med avvikelse

Vatten och avlopp

2019

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Konsumtion

21

Genomfört enligt plan
Miljöutbildning – beställare

Genomfört enligt plan

Konsumtion

2015

Kommunstyrelsen

Konsumtion

22

Pågående enligt plan
Förskolor och skolor

Pågående enligt plan

Konsumtion

2019

Barn- och utbildningsnämnden

Konsumtion

23

Genomfört enligt plan
Referensgrupper för upphandlingar

Genomfört enligt plan

Konsumtion

2019

Barn- och utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Äldrenämnden

Konsumtion

24

Genomfört enligt plan
Utredning inför innovationsupphandling

Genomfört enligt plan

Konsumtion

2019

Kommunstyrelsen

Konsumtion

25

Pågående enligt plan
Konsumentstöd för hållbar konsumtion

Pågående enligt plan

Konsumtion

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Konsumtion

26

Pågående enligt plan
Fritidsbanken

Pågående enligt plan

Konsumtion

2019

Bostads AB Vätterhem, Kultur- och fritidsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Konsumtion

27

Genomfört enligt plan
Kommunala kaféer

Genomfört enligt plan

Konsumtion

2018

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Socialnämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Miljökvalitetsmål NM.4
Senast ändrad: 2019-11-12
Delansvarig: