search
Sök
menu
Meny

Generationsmålet


Illustratör: Tobias Flygar
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.
Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar
Produktion
Åtgärden är genomförd
Den gröna tråden
Åtgärden är genomförd Produktion 2014 Barn- och utbildningsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Åtgärden är genomförd
Skolskogar 1
Åtgärden är genomförd Produktion 2016 Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är påbörjad
Skolskogar 2
Åtgärden är påbörjad Produktion Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid
Öka utomhuspedagogiken 2
Åtgärden förväntas inte bli klar under utsatt tid Produktion Barn- och utbildningsnämnden
Konsumtion
Åtgärden är genomförd
Gröna obligationer
Åtgärden är genomförd Konsumtion 2016 Kommunstyrelsen
Miljökvalitetsmål NM.0
Senast ändrad: 2018-05-07
Delansvarig: