search
Sök
menu
Meny

Generationsmålet

Illustratör: Tobias Flygar
Illustratör: Tobias Flygar

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Generationsmålet är ett övergripande mål som omfattar samtliga övriga nationella miljömål. Därför finns inga mål, nyckeltal eller åtgärder kopplade hit.

Miljökvalitetsmål NM.0
Senast ändrad: 2021-06-30