search
Sök
menu
Meny

Partiklar - bakgrundsnivå

Följande miljökvalitetsnormer och nationella miljömål gäller:
Årsmedelvärde: MKN 40, Mål 15.
Detta nyckeltal beskriver bakgrundsnivåer i tätorten. Uppmätta nivåer underskrider huvudsakligen såväl miljökvalitetsnorm som miljömål.

Partiklar - bakgrundsnivå (årsmedelvärde)

Kommentar

Mätning av bakgrundsnivån gjordes vid Hoppets torg t.o.m. 2010. Mätningar utförs fr.o.m. 2014 vid Lantmätargränd.

Indikator NM.2.4
Senast ändrad: 2018-04-23
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål