search
Sök
menu
Meny

Kvävedioxid - bakgrundsnivå

Följande mål och miljökvalitetsnormer gäller:
Årsmedelvärde: MKN 40, Mål 20
Denna uppföljning har gjorts vid Hoppets torg och beskriver bakgrundsnivåer i tätorten. Uppmätta nivåer underskrider såväl miljökvalitetsnorm som miljömål. Mätningar av bakgrundsnivåer för kvävedioxid har upphört fr.o.m. 2011.

Kvävedioxid - bakgrundsnivå (årsmedelvärde)

Indikator NM.2.3
Senast ändrad: 2018-05-07
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål