search
Sök
menu
Meny

Frisk luft

Himmel med moln
Illustratör: Tobias Flygar

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Jönköping har antagit flera lokala mål som bidrar till att uppfylla det nationella målet Frisk luft. De lokala målen hittar du här:

Miljökvalitetsmål NM.2
Senast ändrad: 2019-01-31
Delansvarig: