search
Sök
menu
Meny

Frisk luft

Himmel med moln
Illustratör: Tobias Flygar

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Åtgärd Status Slutår Ansvar

Åtgärden är genomförd

Åtgärden är genomförd
Elfordon – inköp 2
Åtgärden är genomförd 2017 Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Socialnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Äldrenämnden
Åtgärden är genomförd
Laddinfrastruktur - elfordon
Åtgärden är genomförd 2015 Jönköping Energi AB
Jönköping Energi Nät AB
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden

Åtgärden är påbörjad

Åtgärden är påbörjad
Laddningsstruktur - förberedelser
Åtgärden är påbörjad Jönköpings kommuns fastighetsutvecklings AB
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Åtgärden är påbörjad
Miljözon - tunga fordon
Åtgärden är påbörjad Stadsbyggnadsnämnden
Miljökvalitetsmål NM.2
Senast ändrad: 2019-01-31
Delansvarig: