search
Sök
menu
Meny

Frisk luft

Himmel med moln
Illustratör: Tobias Flygar

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Indikatorer

Kvävedioxid

IndikatorNM.2.1

Kvävedioxid

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 22,3 µg/m32019

Kvävedioxid - bakgrundsnivå

IndikatorNM.2.3

Kvävedioxid - bakgrundsnivå (årsmedelvärde)

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 16 µg/m32010

Utsläpp av kväveoxider, per invånare

IndikatorNM.2.9

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), per invånare.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet: 9,2 kg/inv.2018

Utsläpp av kväveoxider, totalt

IndikatorNM.2.11
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet: 1277770 kg2018

Partiklar

IndikatorNM.2.2

Partiklar

Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll
Senaste värdet: 15,68 µg/m32019

Partiklar - bakgrundsnivå

IndikatorNM.2.4

Partiklar - bakgrundsnivå (årsmedelvärde)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll
Senaste värdet: 11,54 µg/m32019

Utsläpp av partiklar per invånare

IndikatorNM.2.10

Utsläpp till luft av PM2.5 per invånare

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet: 1,17 kg/inv.2018

Utsläpp av partiklar, totalt

IndikatorNM.2.12

Utsläpp till luft av PM2.5, totalt.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 1990
Senaste värdet: 162580 kg2018

Dubbdäcksanvändning

IndikatorNM.2.5

Andel fordon i centrala Jönköping som använder dubbdäck

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 62 %2016

Cykelresor - centrala Jönköping

IndikatorNM.2.6

Antal cyklister (dygnsmedeltrafik) i centrala Jönköping.

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 1010 stycken2018

Bilresor - centrala Jönköping

IndikatorNM.2.7

Antalet bilar som passerar gränsen till Kärnan under vardagsmedeldygn.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 151300 stycken2019

Egen bil i tjänsten

IndikatorNM.2.8

Användning av egen bil i tjänsten (km/årsarbetare)

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 90 km/årsarbetare2019
Miljökvalitetsmål NM.2
Senast ändrad: 2021-06-30