search
Sök
menu
Meny

Frisk luft

Himmel med moln
Illustratör: Tobias Flygar
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Nyckeltal

Kvävedioxid - Kungsgatan

IndikatorNM.2.1 Kvävedioxid - Kungsgatan
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2008
Senaste värdet: 20,22 µg/m32017

Kvävedioxid - bakgrundsnivå

IndikatorNM.2.3 Kvävedioxid - bakgrundsnivå (årsmedelvärde)
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2006
Senaste värdet: 16 µg/m32010

Partiklar - Barnarpsgatan

IndikatorNM.2.2 Partiklar - Barnarpsgatan
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 12,6 µg/m32017

Partiklar - bakgrundsnivå

IndikatorNM.2.4 Partiklar - bakgrundsnivå (årsmedelvärde)
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2006
Senaste värdet: 8,7 µg/m32017

Dubbdäcksanvändning

IndikatorNM.2.5 Andel fordon i centrala Jönköping som använder dubbdäck
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2009
Senaste värdet: 62 %2016

Cykelresor - centrala Jönköping

IndikatorNM.2.6 Antal cyklister (dygnsmedeltrafik) i centrala Jönköping.
Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2011
Senaste värdet: 876 stycken2017

Bilresor - centrala Jönköping

IndikatorNM.2.7 Antalet bilar som passerar gränsen till Kärnan under vardagsmedeldygn.
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2012
Senaste värdet: 143600 stycken2017
Miljökvalitetsmål NM.2
Senast ändrad: 2018-06-20
Delansvarig: