search
Sök
menu
Meny

Tre nya områdesskydd

Minst tre områdesskydd enligt miljöbalkens definition, inklusive naturvårdsavtal, av annan karaktär än naturreservat ska bildas senast 2028.

Åtgärdsbeskrivning, tidplan: Stadsbyggnadskontoret planerar bildande av områdesskydden i landområden och miljö- och hälsoskyddskontoret planerar för områden i vatten eller med vattenanknytning. Ett planerat naturvårdsavtal är en sträcka av Lillån – Bankeryd. Planering och framtagande av underlag sker i dessa förvaltningar i samarbete med tekniska kontoret.
Kompetens/organisation för genomförande: Tjänstepersoner på stadsbyggnadskontoret genomför arbetet tillsammans med tjänstepersoner på tekniska kontoret, park- och skog.
Motivering: Det är angeläget att skydda områden som är särskilt värdefulla men inte når upp till statusen för naturreservat. skydd kan t.ex. ske genom biotopskydd, naturvårdsavtal eller naturminne.
inansiering: Inom ordinarie budget

Uppdrag NM.13.6
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  • Stadsbyggnadsnämnden
Delansvarig:
  • Tekniska nämnden
Kontakt: