search
Sök
menu
Meny

Ett rikt odlingslandskap

Illustratör: Tobias Flygar
Illustratör: Tobias Flygar

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Jönköping har antagit flera lokala mål som bidrar till att uppfylla det nationella målet Ett rikt odlingslandskap. De lokala målen hittar du här:

Miljökvalitetsmål NM.13
Senast ändrad: 2021-07-02