search
Sök
menu
Meny

Biosfärprogram

Biosfärområde Östra Vätterbranterna ska senast 2016 fastställa ett biosfärprogram. Biosfärprogrammet är en sammanställning av befintliga kommunala, regionala, nationella och ibland även internationella policys och strategier inom de olika dimensionerna av hållbarhet: ekologisk, sociokulturell, ekonomisk lärande för hållbar utveckling samt bred samverkan. Programmet blir biosfärföreningens handlingsplan.

Kommentar

Biosfärprogrammet färdigställdes våren 2016. Se www.ostravatterbranterna.se.

Uppdrag NM.13.1
Senast ändrad: 2021-06-30
Ansvarig organisation:
  • Biosfärområde Östra Vätterbranterna
Kontakt: