search
Sök
menu
Meny

Ett rikt odlingslandskap

Illustratör: Tobias Flygar
Illustratör: Tobias Flygar

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Uppdrag Status Slutår Ansvar

Pågående enligt plan

0

Pågående enligt plan
Tre nya områdesskydd

Pågående enligt plan

2028

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Pågående enligt plan

1

Pågående enligt plan
Sex nya kommunal naturreservat

Pågående enligt plan

2028

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Pågående enligt plan

2

Pågående enligt plan
Handlingsplan - invasiva arter

Pågående enligt plan

2022

Stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämnden

Pågående enligt plan

3

Pågående enligt plan
Utveckla naturvärden på kommunal mark

Pågående enligt plan

2022

Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden

Miljökvalitetsmål NM.13
Senast ändrad: 2021-07-02