search
Sök
menu
Meny

Ett rikt odlingslandskap

Illustratör: Tobias Flygar
Illustratör: Tobias Flygar

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Produktion

Ekologisk åker-/betesmark

IndikatorNM.13.1

Andel ekologisk åker-/betesmark.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 16,7 %2018

Ekologiskt odlad åkermark

IndikatorNM.13.3

Andel ekologiskt odlad åkermark

Trend: Utvecklingen går åt rätt hållUtvecklingen går åt rätt håll sedan 2009
Senaste värdet: 18 %2019

Konsumtion

Svenska livsmedel

IndikatorNM.13.2

Andel svenska livsmedel i kommunal verksamhet av totala livsmedelsinköp i kg.

Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring
Senaste värdet: 66 %2019
Miljökvalitetsmål NM.13
Senast ändrad: 2021-07-02