search
Sök
menu
Meny

Persontåg - dygn

Tågtransporter är mycket effektiva från energi- och klimatsynpunkt. Tåget har även hög komfort och är ett attraktivt resalternativ. Det är därför viktigt att tågtransporterna i regionen kan utvecklas. Som framgår av diagrammet har de olika sträckorna haft olika utveckling.

Antal persontåg per dygn

Persontågsträckor Senaste värdet (stycken) Datum

0

Jönköping - Falköping

 39

2018

1

Jönköping- Nässjö

 77

2018

2

Jönköping - Värnamo

 23

2018

3

Total

 139

2018

Datakälla: Trafikverket
Indikator NM.1.29
Senast ändrad: 2019-09-03
Kontakt: