search
Sök
menu
Meny

Köttkonsumtion

Nyckeltalet beskriver trenden över hur det kött som serveras i kommunal verksamhet är sammansatt, d.v.s. hur stor andel som utgörs av fågel, nöt etc.

Välj produktgrupp i diagrammet för att se utvecklingen mer i detalj.

Andel olika köttslag av total inköpt mängd kött i kommunal verksamhet i kg.

Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt nöt och gris

2015

66,1

1

Totalt nöt och gris

2016

65,6

2

Totalt nöt och gris

2017

61,3

3

Totalt nöt och gris

2018

52,2

4

Totalt nöt och gris

2019

52,7

5

Gris

2015

28,8

6

Gris

2016

29,0

7

Gris

2017

28,4

8

Gris

2018

23,0

9

Gris

2019

20,5

10

Vilt

2015

0,2

11

Vilt

2016

0,1

12

Vilt

2017

0,1

13

Vilt

2018

0,0

14

Vilt

2019

0,2

15

Lamm

2015

0,2

16

Lamm

2016

0,1

17

Lamm

2017

0,2

18

Lamm

2018

0,2

19

Lamm

2019

0,2

20

Nöt

2015

28,5

21

Nöt

2016

27,9

22

Nöt

2017

25,2

23

Nöt

2018

22,7

24

Nöt

2019

27,3

25

Fågel

2015

33,5

26

Fågel

2016

34,2

27

Fågel

2017

38,4

28

Fågel

2018

47,7

29

Fågel

2019

47,0

30

Nöt och gris

2015

8,8

31

Nöt och gris

2016

8,7

32

Nöt och gris

2017

7,7

33

Nöt och gris

2018

6,5

34

Nöt och gris

2019

4,9

Datakälla: Jönköpings kommun

Kommentar

Nöt och fläsk utgörs av produkter som innehåller en okänd blandning av nöt och fläsk.

Indikator NM.1.40
Senast ändrad: 2020-01-31
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål