search
Sök
menu
Meny

Köttkonsumtion

Nyckeltalet beskriver trenden över hur det kött som serveras i kommunal verksamhet är sammansatt, d.v.s. hur stor andel som utgörs av fågel, nöt etc.

Välj produktgrupp i diagrammet för att se utvecklingen mer i detalj.

Andel olika köttslag av total inköpt mängd kött i kommunal verksamhet i kg.

Köttyp Senaste värdet (%) Datum

0

Totalt nöt och gris

 52,7

2019

1

Fågel

 47,0

2019

2

Nöt

 27,3

2019

3

Gris

 20,5

2019

4

Nöt och gris

 4,9

2019

5

Lamm

 0,2

2019

6

Vilt

 0,2

2019

Datakälla: Jönköpings kommun

Kommentar

Nöt och fläsk utgörs av produkter som innehåller en okänd blandning av nöt och fläsk.

Indikator NM.1.40
Senast ändrad: 2020-01-31
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål