search
Sök
menu
Meny

Köttkonsumtion

Nyckeltalet beskriver trenden över hur det kött som serveras i kommunal verksamhet är sammansatt, d.v.s. hur stor andel som utgörs av fågel, nöt etc.

Välj produktgrupp i diagrammet för att se utvecklingen mer i detalj.

Andel olika köttslag av total inköpt mängd kött i kommunal verksamhet i kg.

Köttyp Utvecklingen går åt rätt håll (%) Datum

0

Totalt nöt och gris

 52,2

2018

1

Fågel

 47,7

2018

2

Gris

 23,0

2018

3

Nöt

 22,7

2018

4

Nöt och gris

 6,5

2018

5

Lamm

 0,2

2018

6

Vilt

 0,0

2018

Datakälla: Jönköpings kommun

Kommentar

Nöt och fläsk utgörs av produkter som innehåller en okänd blandning av nöt och fläsk.

Indikator NM.1.40
Senast ändrad: 2019-09-03
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål