search
Sök
menu
Meny

Koldioxidutsläpp per årsarbetare - persontransporter

De största utsläppen sker från Tekniska kontoret. Eftersom olika förvaltningar har olika typer av verksamheter är syftet med nyckeltalet inte att jämföra olika förvaltningar utan att följa trenden för varje förvaltning (välj förvaltning i dropplisten i diagrammet nedan).

Utsläpp av koldioxid från persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kg/årsarbetare)

Mätområde Datum Värde (kg/årsarbetare)

0

Total

2011

175

1

Total

2012

184

2

Total

2013

157

3

Total

2014

175

4

Total

2015

205

5

Total

2016

156

6

Total

2017

163

7

Total

2018

130

8

Stadskontoret

2011

143

9

Stadskontoret

2012

165

10

Stadskontoret

2013

159

11

Stadskontoret

2014

174

12

Stadskontoret

2015

274

13

Stadskontoret

2016

81

14

Stadskontoret

2017

65

15

Stadskontoret

2018

44

16

Stadsbyggnadskontoret

2011

249

17

Stadsbyggnadskontoret

2012

268

18

Stadsbyggnadskontoret

2013

207

19

Stadsbyggnadskontoret

2014

225

20

Stadsbyggnadskontoret

2015

227

21

Stadsbyggnadskontoret

2016

162

22

Stadsbyggnadskontoret

2017

146

23

Stadsbyggnadskontoret

2018

122

24

Kultur- och fritidsförvaltningen

2011

92

25

Kultur- och fritidsförvaltningen

2012

161

26

Kultur- och fritidsförvaltningen

2013

131

27

Kultur- och fritidsförvaltningen

2014

97

28

Kultur- och fritidsförvaltningen

2015

260

29

Kultur- och fritidsförvaltningen

2016

344

30

Kultur- och fritidsförvaltningen

2017

375

31

Kultur- och fritidsförvaltningen

2018

199

32

Miljökontoret

2011

208

33

Miljökontoret

2012

155

34

Miljökontoret

2013

125

35

Miljökontoret

2014

216

36

Miljökontoret

2015

118

37

Miljökontoret

2016

112

38

Miljökontoret

2017

112

39

Miljökontoret

2018

4

40

Tekniska kontoret

2011

313

41

Tekniska kontoret

2012

310

42

Tekniska kontoret

2013

271

43

Tekniska kontoret

2014

275

44

Tekniska kontoret

2015

597

45

Tekniska kontoret

2016

554

46

Tekniska kontoret

2017

450

47

Tekniska kontoret

2018

462

48

Räddningstjänsten

2011

204

49

Räddningstjänsten

2012

225

50

Räddningstjänsten

2013

229

51

Räddningstjänsten

2014

241

52

Räddningstjänsten

2015

586

53

Räddningstjänsten

2016

616

54

Räddningstjänsten

2017

389

55

Räddningstjänsten

2018

369

56

Utbildningsförvaltningen

2011

128

57

Utbildningsförvaltningen

2012

138

58

Utbildningsförvaltningen

2013

116

59

Utbildningsförvaltningen

2014

138

60

Utbildningsförvaltningen

2015

139

61

Utbildningsförvaltningen

2016

59

62

Utbildningsförvaltningen

2017

82

63

Utbildningsförvaltningen

2018

59

64

Socialförvaltningen

2011

206

65

Socialförvaltningen

2012

211

66

Socialförvaltningen

2013

174

67

Socialförvaltningen

2014

194

68

Socialförvaltningen

2015

185

69

Socialförvaltningen

2016

177

70

Socialförvaltningen

2017

187

71

Socialförvaltningen

2018

146

Kommentar

From 2017 har s.k. well to wheel-emissionsfaktorer använts (dessa är något högre än tidigare använda emissionsfaktorer) vilket gör att senare siffror inte är helt jämförbara med tidigare. Underlag för historisk omräkning saknas. Dessutom har nytt fordonssystem införts (Fordonskontroll) f.r.o.m. 2017.
Anledningen till att vissa förvaltningar ökat sina utsläpp kraftigt mellan 2014 och 2015 är att från och med 2015 ingår även fordon som definieras som lätta lastbilar i beräkningsunderlaget. Det rör sig om t.ex. pickuper, mindre och skåpbilar och minibussar etc. Fr.o.m. 2015 ingår alltså samtliga fordon som används för persontransporter oavsett om personalen har med sig verktyg etc. eller inte.

Indikator NM.1.38
Senast ändrad: 2019-09-03
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål