search
Sök
menu
Meny

Koldioxidutsläpp per årsarbetare - persontransporter

De största utsläppen sker från Tekniska kontoret. Eftersom olika förvaltningar har olika typer av verksamheter är syftet med nyckeltalet inte att jämföra olika förvaltningar utan att följa trenden för varje förvaltning (välj förvaltning i dropplisten i diagrammet nedan).

Utsläpp av koldioxid från persontransporter i kommunal verksamhet, förvaltningsvis (kg/årsarbetare)

Förvaltning Senaste värdet (kg/årsarbetare) Datum

0

Tekniska kontoret

 462

2018

1

Räddningstjänsten

 369

2018

2

Kultur- och fritidsförvaltningen

 199

2018

3

Socialförvaltningen

 146

2018

4

Total

 130

2018

5

Stadsbyggnadskontoret

 122

2018

6

Utbildningsförvaltningen

 59

2018

7

Stadskontoret

 44

2018

8

Miljökontoret

 4

2018

Kommentar

From 2017 har s.k. well to wheel-emissionsfaktorer använts (dessa är något högre än tidigare använda emissionsfaktorer) vilket gör att senare siffror inte är helt jämförbara med tidigare. Underlag för historisk omräkning saknas. Dessutom har nytt fordonssystem införts (Fordonskontroll) f.r.o.m. 2017.
Anledningen till att vissa förvaltningar ökat sina utsläpp kraftigt mellan 2014 och 2015 är att från och med 2015 ingår även fordon som definieras som lätta lastbilar i beräkningsunderlaget. Det rör sig om t.ex. pickuper, mindre och skåpbilar och minibussar etc. Fr.o.m. 2015 ingår alltså samtliga fordon som används för persontransporter oavsett om personalen har med sig verktyg etc. eller inte.

Indikator NM.1.38
Senast ändrad: 2019-09-03
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål