search
Sök
menu
Meny

Förnybara bränslen för fordon/arbetsmaskiner - kommunal verk

I Program för hållbar utveckling - miljö finns målet att andelen förnybara bränslen som används i kommunala fordon/arbetsmaskiner/redskap ska uppgå till 85 % senast 2025. Det tidigare målet var 50 % till 2016.

Andel förnybara bränslen för fordon/arbetsmaskiner i kommunal verksamhet, exklusive kommunala bolag (% av MWh)

Datum Värde (%)

0

2006

9

1

2007

9

2

2008

15

3

2009

14

4

2010

15

5

2011

17

6

2012

19

7

2013

23

8

2014

29

9

2015

31

10

2016

55

11

2017

61

12

2018

63

13

2019

60

Kommentar

Ökningen 2016 beror huvudsakligen på övergång till HVO för vissa dieselfordon.

Indikator NM.1.26
Senast ändrad: 2020-03-16
Kontakt:
Globala hållbarhetsmål Lokala målområden Nationella miljökvalitetsmål Lokala miljömål